JUBILEUM RICTUS

maker: Ph.J. Maul
bruine lijn
jubileum brievenweger
jubileum weger
 

Deze brievenweger valt heel eenvoudig te dateren: ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van A.S. is dit speciale exemplaar gemaakt in 1931. Ik weet niet waar en waarmee dit bedrijf actief was. Of er van deze bijzondere weger meerdere exemplaren bestaan is mij ook onbekend. Er zijn van de rictus meer uitvoeringen met bedrijfs- of productnamen erop bekend. Het gesloten model leent zich er uitstekend voor. Er bestaan bijvoorbeeld blauwe wegers met de tekst: DE FAAM, BREDA. Ook van een Duitse bouwfirma is er een reclameversie van de rictus.

achterzijde weger
achterkant van de weger
 
detail 1
zoom front
zoom detail 1
1881 - 1931
zoom (2x) detail 1
ingezoomd op logo

De weger is bedekt met een dun zilverkleurig laagje. Her en der is dit weggesleten en komt het messing weer te voorschijn. De weger staat met drie boutjes en moertjes op de zwarte stenen? basisplaat vast. De drie gaten zien er amateuristisch gemaakt uit. De 250 gramsschaal heeft tot de 50 gram voor iedere gram een maatstreep. Boven de 50 gram is per vijf gram een maatstreep gegeven. Op deze rictus is de naam rictus niet vermeld. Wel is er op de achterzijde D.R.P. 384478 ingestanst. Ook het logo van Philipp Jakob Maul is daar neergezet. Op de andere rictuswegers staat dit logo niet. Op een onlangs aangeschafte kleinere rictusweger staat, heel curieus, het logo van Jakob Maul. Onderstaand nog wat beelden van deze brievenweger.

rictus weger
jubileum rictus
 
rictus weger
zijaanzicht
 
rictus weger
achterkant
 
detail rictus weger
maatstreep per gram tot 50g
 
rictus weger
bovenaanzicht weger
 
detail rictus weger
boven 50g een streep per 5g
 
detail rictus weger
Ph.J. Maul logo
detail rictus weger
D.R.P. 384478
 
detail rictus weger
lelijke nulafstelling
bruine lijn
« verzameling deel 1 «       © copyright André Solversie: februari 16, 2009