brievenweger

maker: Ph.J. Maul
bruine lijn
brievenweger D.R.G.M., maker Ph.J. Maul
weger met D.R.G.M. nummers
 

Hoewel het logo van Ph.J. Maul er niet op staat, is dit met grote zekerheid toch een Ph.J. Maul brievenweger. De weger staat op een poster van Ph.J. Maul onder Pos. 22, met Art. No. 360 / 350. Het nummer 360 staat op de achterzijde in het frame, vermoedelijk is dit het modelnummer. Op de achterkant staat ook nog: Ges. Geschützt, vertaald: wettelijk beschermd. De 350 is het bereik van de weger. In de draaivoet staat het nummer 52, de betekenis hiervan ken ik niet. In de literatuur staat als bouwjaar voor deze weger ±1905 aangegeven (Rübenthal). Het M-logo van Maul is er pas in 1909, logisch dat dit er niet op staat. Op de schaal staan de D.R.G.M. nummers 168741 en 179460. D.R.G.M. staat voor Deutsches Reich Gebrauchs Muster. Dit is een modelbescherming, goedkoper en sneller dan een patent. Waarom het twee nummers zijn weet ik niet. Kopieën van de betreffende bladen heb ik nog niet.

achterzijde weger
achterkant van de weger
 
Deze weger staat ook op een oude poster met bijna 100 wegers van Philipp Jakob Maul onder positienummer 22 en heeft daar het artikelnummer 360 / 350. Op de postertekening staat er maar één D.R.G.M. nummer op de maatschaal, namelijk het No. 168741   »»
detail van poster van Ph.J. Maul

Het wegermechanisme is grotendeels achter het sierlijke frame verstopt. Een kleine uitstulping op de achterzijde van het frame beperkt de bewegingen van het mechanisme. De aanslag werkt links (<0g) en rechts (>350g) van het weegbereik. De weger heeft een omklapbaar pendelgewicht. De 100 gramsschaal heeft voor iedere gram een maatstreep. Deze schaal is goed per gram af te lezen. Het afleesgemak is verder vergroot door de concav opgestelde schaal: deze staat iets uit het vertikale beweegvlak van de weger geknikt, dit leest makkelijker af. Op de 350 gramsschaal is per vijf gram een maatstreep gegeven. De weger heeft een zekere vormsymmetrie en oogt aantrekkelijk.
Onderstaand nog wat beelden van deze brievenweger.

detail 1
bovenaanzicht
 
detail 2
gesleten plateau
 
detail 3
top van het frame
 
detail 4
voorzijaanzicht
 
detail 5
versierd frame
 
detail 6
concav afleessschaal
 
detail 7
nummer 52 in draaivoet
 
detail 8
nr.360 en tekst Ges. Geschützt
 
detail 9
ingeklemde aanwijsstrip
 
detail 10
mooie symmetrische vorm
detail 11
mechaniek op achterkant
 
detail 12
sierlijke draaivoet
detail 13
goed afleesbare schaal
detail 14
goed afleesbare schaal
detail 15
bereik 100g / 350g
bruine lijn
« verzameling deel 1 «        © copyright André Solversie: februari 16, 2009