Logo GMVV
bladtitel: AANKONDIGINGEN
Logo GMVV


BIJEENKOMSTEN IN 2023:          
 
zaterdag 1 april
 
 
 
 
 
 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING en VOORJAARSVEILING (Nr. 113)
Aanvang jaarvergadering om 12.00 uur. Voor de agenda zie Meten & Weten pagina 4766.
De veiling start direct aansluitend.
Aanmelden van kavels en foto's voor de beeldcatalogus voor deze veiling dient u vóór 26 februari 2023 schriftelijk te doen bij de veilingbeheerder.
Inbreng van de kavels tot 10.00 uur, bezichtigen direct vanaf 11.00 uur.
Leden ontvangen de veilinglijst automatisch per post in maart 2022. Een beeldcatalogus komt alleen online beschikbaar.
Aan de (besloten) veiling mogen alleen leden, ereleden, donateurs en begunstigers van de GMVV deelnemen.

 
zaterdag 20 mei
 
 
 
 
TAFELTJESMARKT EN LEZING
U mag zoveel spullen op het gebied van onze hobby meenemen als u wilt, om te ruilen of te verkopen. Breng eventueel vooraf prijzen aan.
Tafel reserveren niet nodig, het is gratis, wie het eerst komt et cetera.
Inrichten vanaf ± 9.30 uur verkoop tot ± 12.00 uur.
 Wie wil de lezing verzorgen? Voor een beamer + computer wordt gezorgd.
zaterdag 28 oktober
 
 
 
 
 
NAJAARSVEILING (nr. 114)
Aanmelden van kavels en foto's voor de beeldcatalogus voor deze veiling dient u vóór 3 september 2022 schriftelijk te doen bij de redactie.
Inbreng van de kavels tot 10.00 uur, bezichtigen direct vanaf 11.00 uur. Aanvang veiling om 12.00 uur.
Leden ontvangen de veilinglijst automatisch per post in september 2022. Een beeldcatalogus komt alleen online beschikbaar.
Aan de (besloten) veiling mogen alleen leden, ereleden, donateurs en begunstigers van de GMVV deelnemen.
 

PLAATS:
Grote zaal van Hotel-Restaurant Het Wapen van Harmelen,
gelegen in het centrum tegenover de Hervormde Kerk
Dorpsstraat 14
3481EK Harmelen
Telefoon: 0348-441203
TIJD:
Zaal open vanaf 10.00 uur.
-
-
-
Sluiting: ± 15.00 uur.

De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor de leden van de Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging. De bijeenkomsten zijn er voor aankoop, verkoop, ruil, exposities, bibliotheek, lezingen, veilingen en uitwisseling van informatie.


« startblad «                  © copyright André Solversie: 8 april, 2023