bekendste logo van Philipp Jakob Maul. De firma werd opgericht in 1874. Logo vastgelegd in 1909 en verlengd tot 1950
Bladtitel: MERKTEKENS
eerste logo Jakob Maul, van sept. 1912 tot jan 1983

Merktekens, logo's en of namen op 'n brievenweger zijn een goed startpunt om naar meer informatie over die weger te zoeken. Bijvoorbeeld om te achterhalen wie wanneer de weger produceerde, en hoelang. Zo is te bepalen hoe oud de weger minstens is. De meeste wegertypen zijn immers gedurende een periode van meerdere jaren gemaakt. Ook een artikel in een van de kwartaaltijdschriften - zie onder literatuur - kan hierbij heel nuttig zijn. Soms heeft een ander het al voor je uitgezocht. Via deze weg is veel aanvullende informatie over een net op de kop getikte weger te vinden.

Philipp Jakob Maul merktekens
eerste logo Philipp Jakob Maul, van juni 1888 tot juni 1898
het eerste logo van
Philipp Jakob Maul,
De firma is opgericht in 1874.
Gebruikt van juni 1888
tot juni 1898
eerste logo Philipp Jakob Maul in kop van stelschroef
het eerste logo van
Philipp Jakob Maul,
aangebracht in
de kop van de
stelschroef
bekendste logo van Philipp Jakob Maul. Dit logo is vastgelegd in 1909 en verlengd tot 1950
bekendste en meest gebruikte
logo van Philipp Jakob Maul
Het werd vastgelegd in 1909
en verlengd tot 1950
Ph. J. Maul logo
het logo van
Philipp Jakob Maul,
zoals ingestempeld
op veel brievenwegers
logo Ph.J. Maul + aanduiding D.R.P.
logo Ph.J. Maul
+ aanduiding D.R.P.
= Deutsches Reich Patent
 
 
 
 
Ph. J. Maul logo met toevoeging D.R.G.M.
logo Ph. J. Maul
met D. R. G. M. =
Deutsches Reich
Gebrauchs Muster,
een modelbescherming,
sneller en goedkoper
dan een patent
Ph.J. Maul logo Fertig
logo model Fertig
(Ph. J. Maul)
vastgelegd in 1912
verlengd tot 1932
 
 
Ph.J. Maul logo Rictus
logo model Rictus (Ph. J. Maul)
D. R. P. = Deutsches Reich Patent
Nr. 384478 (17 augustus 1921)
meer informatie bij Rictus
 
 
 
Ph.J. Maul modelnaam Reflex
merkteken model Reflex
D. R. G. M. (Ph. J. Maul)
de concav aanduiding
staat, met of zonder
logo, op meer modellen
 
Ph.J. Maul logo concav
Ph. J. Maul afleesschaal
met de naam concav
door de iets uit het
beweegvlak geknikte vorm
is de schaal beter afleesbaar,
is op meer modellen toegepast

 Maul Columbus bilateral

merkteken Columbus
(Ph. J. Maul)
 
 
 

 Maul Columbus

 Columbus in de voet
van brievenwegertje
(Ph. J. Maul)
 
 
 
Ph.J. Maul dubbellijnig logo
dubbellijnig logo
(Ph. J. Maul)
groot Ph.J. Maul logo
groot Ph.J. Maul logo
op contragewicht
Ph. J. Maul logo op email concav afleesschaal
aanduiding concav
onder Ph. J. Maul logo
Maul Novitus
logo Novitus
van Ph. J. Maul
Ph.J. Maul sierplaat
sierplaat met
sinds 1874
Ph. J. Maul
Hamburg 1
Ph.J. Maul rechthoekige naamplaat
simpeler naamplaat
van Ph. J. Maul
2 Hamburg 70
 
Ph.J. Maul Exaktus
sticker model Exaktus
van Ph. J. Maul
 
 
Ph.J. Maul sticker
logo sticker
van Ph. J. Maul
 
 
Maul Excelsior
logo model Excelsior
(Ph. J. Maul)
 
Maul Maximus
logo model Maximus
van Ph. J. Maul
 
 
Maul Columbus
COLUMBUS
meegegoten
in wegerbasis
 
Maul Fertig
D.R.P.
FERTIG
meegegoten
in wegervoet
Maul USUS
modelnaam USUS
(Ph. J. Maul)
 
Maul INTUS
modelnaam INTUS
(Ph. J. Maul)
 

 
 
 

 
 
 

Naast de hier afgebeelde modelnamen, FERTIG, RICTUS, COLUMBUS, EXCELSIOR en REFLEX, zijn er nog meer modelnamen van door Ph.J. Maul gemaakte wegers. Namelijk: PORTAX, URMAUL en UR MAUL (twee uitvoeringen en perioden). Ph.J. Maul heeft ook nog de namen AUS GROSSEM JAHRHUNDERT en PRO NOTA beschermd. Deze laatste twee merknamen werden niet specifiek voor brievenwegers vastgelegd. (bron: M&G nr.9, mrt.'89, pp. 178-183)

Jakob Maul merktekens
eerste logo Jakob Maul, van sept. 1912 tot jan 1983
logo van Jakob Maul,
uit Bad König-Zell,
firma is opgericht in 1912,
logo vastgelegd in 1912
en verlengd tot 1983
Jakob Maul logo
het logo van Jakob Maul,
zoals het op veel
brievenwegers staat
aangebracht
merkteken J. Maul
logo Jakob Maul
aangebracht op
vertikale framedeel
van brievenweger
huidig J. Maul logo
huidige bedrijfslogo
van Jakob Maul
sinds 1985
J. Maul bilateral
merkteken J. Maul +
tekst: BILATERAL
J. Maul JMAZ
JMAZ staat voor:
Jakob Maul Aus Zell
J. Maul Macito
modelnaam MACITO
J. Maul
J. Maul huidig logo
MAUL
huidig logo J. Maul
J. Maul Puck
hoekig logo en
modelnaam PUCK
van J. Maul
J. Maul Arca 1000
modelnaam ARCA
bereik 1000 gram
J. Maul
J. Maul Arca
modelnaam ARCA
J. Maul
 
J. Maul logo
MAUL
huidig logo
in plastic
J. Maul bilateral
modelnaam Regent
J. Maul
J. Maul bilateral
modelnaam Triatax
J. Maul
J. Maul bilateral
modelnaam Delta
J. Maul
J. Maul bilateral
modelnaam Scala
J. Maul

Naast de hier afgebeelde modelnaam, BILATERAL, zijn er ook door fabrikant Jakob Maul enkele merknamen vastgelegd. Namelijk: JMAZ (de afkorting van Jakob Maul Aus Zell), MACITO, MAULIT, en PUCK. Of deze namen allemaal op brievenwegers te vinden zijn, is mij (nog) niet bekend. Vanaf 1985 voert Jakob Maul GmbH de naam MAUL als merknaam (internationaal geregistreerd in 1986).(bron: M&G nr.9, mrt.'89, pp. 178-183)

Terzijde

Op brievenwegers waarop de letters DRP ingestempeld staan, is ooit een Deutsches Reich Patent verkregen. Ook is de aanduiding DRP ANG. bekend. ANG. staat voor Angemeldet. Het patent is aangevraagd, maar nog niet verleend. De productie en verkoop werden alvast gestart. Komen DRP ANG en DRP op een gelijk model weger voor, dan is het exemplaar met DRP ANG. uiteraard het oudst.

tekst: NIET VOOR HANDELSDOELEINDEN
niet voor
handelsdoeleinden
aanduiding D.R.P.
patentaanduiding
D R P

Op veel voor de Nederlandse markt bestemde Maul pendelwegers is de tekst: NIET VOOR HANDELSDOELEINDEN ingestempeld, of de tekst: VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. Met deze tekst-instempeling werden vermoedelijk de nauwkeurigheidseisen verlaagd. (of vervielen ze geheel?). Of er door Maul voor andere landen ook dergelijke teksten ingestempeld werden, is mij niet bekend. Wel is bijvoorbeeld op meerdere wegers van Amerikaans fabrikaat de tekst: NOT TO BE USED FOR TRADE of: NOT LEGAL FOR TRADE te zien.

Zal t.z.t. worden vervolgd met meer merktekens


« startblad «                  © copyright André Solversie: april 19, 2009